TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 112-117)

Kronik boyun ağrılı hastada ayırıcı tanı

Elif Akalın 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.18
Görüntüleme: 535
 - 
İndirme : 1657

Boyun ağrısı, toplumda yaygın olarak görülen ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir yakınmadır. Çoğunluğu omurga ve çevresi yumuşak dokulardan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir. Hastanın öyküsü ve fizik bakı özellikleri, ayırıcı tanı açısından çok değerlidir. Boyun ağrılı hastanın ayırıcı tanısında ilk adım, altta yatan olası ciddi bir patolojinin varlığının ekarte edilmesidir. Bundan sonraki adım, mekanik boyun ağrısının radikülopati ya da miyelopatiden ayrımının yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler : boyun ağrısı; kronik; ayırıcı tanı