TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 133-138)

Kronik bel-boyun ağrılı hastada adjuvan analjezikler

Can Eyigör 1, İdris Köken 2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir
2 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.21
Görüntüleme: 579
 - 
İndirme : 1374

Adjuvan analjezikler, ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların analjezik etkinliğini arttırmanın yanı sıra, dozlarının azalmasını sağlayarak ilaç yan etkilerini de azaltan yardımcı analjezik ilaçlardır. Adjuvan analjezikler, ilk basamaktan itibaren Dünya Sağlık Örgütü`nün önerdiği analjezik tedavi merdiveninin her basamağında yer almaktadır. Ağrının tipine, nedenine, eşlik eden semptomlara ve hastanın klinik özelliklerine göre, tedavide hangi adjuvan analjezik ilacın seçileceğine karar verilmelidir. Kronik boyun ve bel ağrılarında genellikle nöropatik bir bileşen bulunmaktadır. Bu makalede kronik boyun ve bel ağrılı hastalarda en sık tercih edilen adjuvan analjezik ilaç grupları olan; antidepresanlar, antiepileptikler, lokal anestezikler, kortikosteroidler ve santral etkili kas gevşeticiler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : kronik bel ağrısı; kronik boyun ağrısı; adjuvan analjezikler