TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 139-147)

Kronik bel-boyun ağrılı hastada opioid analjezikler

Ruhiye Reisli 1

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Konya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.22
Görüntüleme: 500
 - 
İndirme : 799

Kronik boyun ve bel ağrısı, birinci basamak hekimlerin en sık karşılaştıkları sağlık problemidir. Tedavi klavuzlarında asetominofen ve/veya Non sterid antiinflamatuar ilaçlar osteoartrit ve kronik bel ağrısı gibi ağrılarda birinci tercih tedavi seçeneği olarak kabul edilse de; Amerikan Geriatri Derneği ve Ulusal Sağlık Enstitüsü klavuzları mümkünse NSAİ`lardan kaçınılmasını önermektedir. Kronik ağrı hastalarında ağrı tedavisi uzun süre devam edeceğinden, kronik analjezik kullanımının uzun dönem etkileri önem kazanmaktadır. Opioidler, prostaglandine baglı yan etkiler olmaksızın güçlü analjezik etkinlik sağlarlar. Non opioid analjeziklerin aşırı kullanımı, diğer tedavilere yetersiz cevap, ciddi fonksiyon kaybı ve rehabilitasyona katılımı engelleyen ciddi ağrı kronik boyun ve bel ağrısında opiod tedavisine başlama nedenleri olarak sıralanabilir. Opioid kötüye kullanım ve bağımlılık riski akılda tutulmalı ve bazı tedavi stratejileri oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : kronik bel ağrısı; kronik boyun ağrısı; opioidler