TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 148-160)

Kronik boyun ağrılarında girişimsel yöntemler

Süleyman Özyalçın 1, Halil Çetingök 2

1 Algo Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.23
Görüntüleme: 443
 - 
İndirme : 536

Kronik boyun ağrıları, hastaların en sık hekime başvuru nedenlerinden biridir. Günümüzde sedanter hayat ve genel olarak obezitenin artmış olması, kronik bel ve boyun ağrılarının sıklığında artmaya neden olmaktadır. Pek çok farklı yapıdan kaynaklanabilen kronik boyun ağrılarının başarılı tedavisi, öncelikle hastadan alınacak iyi bir anamnez ve fizik tedavinin yanında, görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. Ağrı nedeninin doğru saptanması, hedefe yönelik tedavilerin başarısını arttıran en önemli parametredir. Boyun ağrılarının konservatif tedavilere yanıt vermemesi ve kronikleşmesi halinde, girişimsel yöntemlere başvurulur. Çok ciddi komplikasyonları olabilecek bu yöntemlerin, gelişmiş merkezlerde ve deneyimli ekipler tarafından, multidisipliner bir incelemenin sonucunda uygulanması gerekir.

Anahtar Kelimeler : kronik boyun ağrısı; girişimsel tedavi; algoloji