TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 169-173)

Kronik ağrıda psikiyatrik değerlendirme

Hayriye Elbi 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.25
Görüntüleme: 572
 - 
İndirme : 511

Kronik ağrıda ruhsal değerlendirme, ağrıda tıbbi olmayan etkenleri ayırt etme ve eşlik eden psikiyatrik bozuklukları tanıma açısından önemlidir. Bu makalede, kapsamlı bir ağrı değerlendirmesi bio-psikososyal yaklaşımla anlatılmıştır. Ayrıca, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerle birlikte, kronik ağrıya yatkınlık, bozulmuş kognisyon ve davranışlar tartışılmış; psikiyatrik değerlendirme araçları, işlevsellik, başa çıkma ve ağrıda psikolojik etmenler gözden geçirilmiş; depresyon, anksiyete bozuklukları, uyku bozuklukları, psikojenik ağrı bozukluğu, somatik semptom bozukluğu gibi psikiyatrik ko-morbiditeler açıklanmış; psikiyatrik değerlendirmede kullanılabilecek testler kısaca tanıtılmış, psikolojik etiyoloji ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : kronik ağrı; psikiyatrik değerlendirme; psikolojik etmenler