TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 174-179)

Kronik ağrılı hastada psikiyatrik tedaviler

Özen Önen Sertöz 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.26
Görüntüleme: 455
 - 
İndirme : 1051

Bu yazıda, kronik ağrılı hastaların psikiyatrik tedavi yöntemleri biyo-psikososyal modele göre özetlenmiş; kronik ağrıda uygulanan psikiyatrik ilaçlar ve psikososyal müdahaleler, literatüre dayanarak gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : antidepresanlar; kronik ağrı; psikososyal müdahaleler