TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 2     (Sayfalar: 180-186)

Servikal dejeneratif patolojilere bağlı kök basısı ve irritasyonuna sekonder boyun ve kol ağrısına nöroşirurjikal yaklaşım

Erkin Özgiray 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.27
Görüntüleme: 505
 - 
İndirme : 820

Boyun ve kol ağrısı, bel ve bacak ağrısıyla birlikte insanların yaşam boyu karşılaştıkları rahatsızlıkların önde gelenlerinden bir tanesidir. Omurganın lomber ve dorsal kısmından kaynaklanan ağrılarda olduğu gibi, servikal omurgada da enfeksiyondan tümörlere ve travmalara dek birçok patolojik durum altta yatan neden olabilir. Bu derlemede tanısal ve cerrahi yaklaşımları çok farklılıklar gösterebilen diğer etiyolojiler kapsam dışında tutulmuş ve ağrının en sık nedeni olan dejeneratif değişikliklere bağlı kök basısı ve irritasyonu konu edilmiştir. Servikal omurganın dejeneratif değişikliklerine sekonder gelişen boyun ve kol ağrısının tek çözümü elbette cerrahi olmamakla birlikte, insanlığın muhtemelen yüzlerce yıldır uyguladığı masaj, ağrı kesiciler, fizik egzersiz gibi tutucu tedavilerin yanında güçlü bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Cerrahi kararı verilen olgularda seçilecek yöntemde olgunun özellikleri kadar cerrahi ekibin tecrübesi ve teknik donanımı da göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler : boyun ve kol ağrısı; servikal omurga; dejeneratif patolojiler; cerrahi yaklaşım