TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 3     (Sayfalar: 203-208)

Negatif basınçlı yara tedavisi ve ortopedi pratiğinde kullanımı

Nadir Özkayın 1, Mehmet Erdem 2, Yiğit Özer Tiftikcioğlu 2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.30
Görüntüleme: 475
 - 
İndirme : 1249

Negatif Basınçlı Yara Tedavisi (NBYT) son yıllarda ortopedik travmalarda popülaritesi artan bir yara bakım yöntemidir. Modern NBYT sistemleri; porlu sünger sistemi, baskılı pansuman sistemi ve negatif basınç üreten vakum pompası içermektedir. Açık kırıklarda, kronik yaralarda, kontamine yaralarda cerrahi debridman sonrası ek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu derleme, NBYT`nin ortopedik cerrrahiler ile ortopedik yaralarda klinik kullanımının ve vakum tedavisinin temel endikasyonlarına dikkat çekmeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler : negatif basınçlı yara tedavisi; VAC; yara bakımı