TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 187-192)

Geriatrik açıdan ameliyat öncesi ve sonrası beklenen ve beklenmeyen sorunlar; irdeleme ve tedavi

Banu Özulu Türkmen 1

1 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği Geriatri Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.33
Görüntüleme: 755
 - 
İndirme : 788

Kalça kırıkları yaşlı hastalarda yaygın olarak görülmektedir ve önemli bir maluliyet, morbidite ve mortalite nedenidir. Hastaların çoğu kırılgan ve kırılganlık öncesi hasta grubundadır. Kalça kırığı, bazen altta yatan birincil ciddi bir hastalığa ya da uygunsuz ilaç kullanımına ikincil düşme sonrasında da gelişebilir. Öte yandan hastalarda takipleri sırasında venöz tromboemboli, ağrı, enfeksiyon, deliryum, hipervolemi, malnütrisyon ve basınç ülserleri gibi çok sayıda ciddi sorunlar gelişebilir. Bu sebeple, kalça kırığına yaklaşımda hızlı cerrahi tedavi esas olmakla beraber ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde çok alanlı yaklaşımın önemli olabileceği düşünülmektedir. Yazımızda kalça kırığı ile hastaneye yatan geriatrik hastalarda ameliyat öncesi süreçte temel yaklaşım ve cerrahi sonrası dahili sorunların yönetimini güncel kılavuzlar ve literatür eşliğinde özetlemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler : yaşlı hasta; kalça kırığı; osteoporoz; kırılganlık