TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 3     (Sayfalar: 238-246)

Kinezyo bantlama yumuşak doku yaralanmalarında etkili midir?

Volga Bayrakcı Tunay 1, Gül Baltacı 2

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2 Özel Ankara Güven Hastanesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.33
Görüntüleme: 621
 - 
İndirme : 1249

Kinezyo bantlama spor yaralanmalarında, ortopedik, nörolojik, onkolojik ve pediatrik hastaların rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kinezyobant ağrıyı azaltmada, hareket açıklığını arttırmada, kas aktivitesini fasilite ya da inhibe etmede ve propriyosepsiyonu geliştirmede kullanılabilir. Etki mekanizması çok net olmamakla birlikte, deri reseptörlerinin aktivasyonunun nöromusküler fonksiyonu etkilediği düşünülmektedir. Kinezyo bant kullanımı, yumuşak doku patolojilerinin birçoğunda ağrıyı azaltmaktadır. Kinezyo bantın, ağrının azaltılması, dolaşımın arttırılması ve kas spazmının rahatlatılmasındaki etkilerini gösterecek uzun dönem takipli yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır. Yönteme ait kaliteyi sağlayabilmek için, olguların ve klinisyenlerin kör olduğu, aynı zamanda plasebo bantlama grubunun olduğu gelecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : kinezyo bant; kas-iskelet ağrısı; kas aktivitesi; hareket açıklığı; propriyosepsiyon