TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 3     (Sayfalar: 247-258)

Trombositten zengin plazma

Cemil Yıldız 1, Taner Özgürtaş 2

1 SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.34
Görüntüleme: 1730
 - 
İndirme : 1260

Sınır değerinden daha yüksek trombosit konsantrasyonlardaki plazma, trombositten zengin plazma (TZP) veya diğer yaygın kullanılan ismiyle Platelet Rich Plasma (PRP) olarak adlandırılmaktadır. PRP kullanımındaki asıl amaç, trombositlerin alfa granüllerinin zengin içeriklerinin ortama tedavi amaçlı salınımının sağlanmasıdır. Trombositlerde bulunan alfa ve dens granüller ve bu granüllerin içerikleri, trombositlerin temel fonksiyonları yanında, bugün yeni tanımlanmış inflamasyon, anjiyogenez, ateroskleroz ve yara iyileşmesi gibi farklı süreçleri gerçekleştirebilmek açısından çok önemlidir. Son yıllarda, kas-iskelet yaralanmalarında ve sorunlarında PRP uygulamaları ile ilgili birçok klinik araştırmanın sonuçlarında umut verici gelişmeler belirtilmiştir. `Ne ararsan kendinde ara` özdeyişinin doğrultusunda, kendi organizmamızı tanıdıkça, daha yeni yöntem ve uygulamaların gerçekleşeceği bir dönem bizi beklemektedir.

Anahtar Kelimeler : TZP; PRP; trombosit; platelet; ortopedi; tendinit; trombositten zengin plazma; kas-iskelet sistemi hastalıkları; spor yaralanmaları