TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 3     (Sayfalar: 276-281)

Kas-iskelet sistemi hastalıklarında stromal vasküler fraksiyon (SVF)

Çağla Zübeyde Köprü 1, Petek Korkusuz 2, Feza Korkusuz 3

1 Yüksek İhtisas Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.37
Görüntüleme: 497
 - 
İndirme : 681

Yağ dokusu, kas-iskelet sistemi dokularının onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek zengin hücre kaynağı içerir. Yağ dokusu olgun adipositlerin yanı sıra stromal vasküler fraksiyon (SVF) içeren çok işlevli bir organdır. SVF, yağ dokusundan çeşitli yöntemler sonucu elde edilen heterojen bir hücre topluluğu olarak adlandırılır. SVF pre-adiposit, mezenkimal kök hücre (MKH), perisit, endotel hücresi ve makrofajları içerir; özellikle yağ kökenli kök hücrelerden (ADSC) zengindir. ADSC, sedasyon ve lokal anestezi altında kolay izole edildiğinden kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelere (Kİ-MKH) alternatiftir. Yetişkin kök hücrelerinden yağ dokusu kökenli stromal/kök hücrelerin klinikte birçok avantajı bilindiği için son zamanlarda başta estetik amaçlı olmak üzere bu hücrelerin çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başladığı görülmektedir. SVF ve MKH`ler doku iskeleleri üzerine eklenebilir ve sert doku (kemik ve kıkırdak yaralanmaları) ya da yumuşak doku defektlerinde (yara ve yanıklarda) hasarlı dokunun onarımında kullanılabilir. SVF`nin anjiyojenik, immün düzenleyici (anti-inflamatuvar), farklılaşmayı tetikleyici ve ekstrasellüler doku onarımını uyarıcı özellikler göstermesi de rejenerasyon ve onarım mekanizmalarındaki etkinliğini arttırır. Bu derlemenin amacı, SVF`nin özellikle kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve hastalıklarında olmak üzere, tedavide kullanımına yönelik güncel gelişmeleri tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler : yağ dokusu; stromal vasküler fraksiyon; mezenkimal kök hücre; osteoartrit; osteoporoz; kas-iskelet sistemi