TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 3     (Sayfalar: 282-286)

Kas-iskelet sistemi hastalıklarında proloterapi

Selami Çakmak 1

1 Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.38
Görüntüleme: 550
 - 
İndirme : 562

Ekleme ait ve omurga veya tendon kaynaklı ağrı, oldukça yaygın olarak karşılaşılan kas-iskelet sistemi sorunlarındandır. Tedaviye yönelik yardımcı yöntemler arasında yer alan, eklem içi veya eklem çevresine uygulanan bir tedavi yöntemi olan proloterapi, son yıllarda oldukça popülarite kazanmıştır. Ağrıyı gidermeye yönelik ve fonksiyonel kapasiteyi arttırıcı etkisi olduğu öne sürülen proloterapi yönteminde, hipertonik dekstroz gibi proliferan veya sklerozan solüsyonlar kullanılır. Özellikle tendon-kemik bileşkesi veya bağ-kemik bağlantı noktalarına yapılan enjeksiyonlar ile, vücudun iyileştirme yolaklarının aktif hale getirilmesi ve inflamasyonun tetiklenmesi amaçlanır. Bu konuda eğitim almış uzman kişilerin uyguladığı proloterapi tekniği ile, tedavinin ağrının azaltılmasında ve fonksiyonel sonucu iyileştirmede etkin olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Her ne kadar henüz proloterapinin klinik sonuçlar üzerine etkili olduğunu gösteren `Level 1` düzeyde bir çalışma mevcut değilse de, yapılan çalışmaların öncü olma özelliği bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : proloterapi; tendinopati; eklem ağrısı; diz ağrısı