TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 287-292)

Servikal dejeneratif disk hastalığı: genel bakış ve epidemiyoloji

İsmail Oltulu 1, Gürsel Saka 1

1 Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.39
Görüntüleme: 348
 - 
İndirme : 973

Servikal dejeneratif hastalık veya servikal spondilozis terimi, kabaca yaşla birlikte servikal omurgada oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Spondilozis, vertebra korpusunda dejeneratif spur formasyonları ile birlikte görülen disk ve bağlardaki patolojik değişiklikleri içine alan omurgadaki yaşlanmaya bağlı değişikliklerdir. Servikal omurgada dejeneratif değişiklikler; yaşlanmanın yanı sıra travma, genetik faktörler ve çevresel faktörlerden de etkilenir. Servikal omurgadaki yaşa bağlı dejeneratif değişikliklerin çoğu 5. dekaddan sonra oluşur; sıklıkla C5-C6 disk mesafesinde görülür ve çoğunluğu asemptomatik seyreder. Servikal dejenerasyonla ilişkili semptomlar genel popülasyonun %5 kadarında herhangi bir zamanda görülmekte ve aksiyel boyun ağrısından, servikal radikülopati ve spondilotik miyelopatiye uzanan geniş bir spektrumda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : dejeneratif disk hastalığı; servikal miyelopati; servikal spondiloz