TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 293-297)

Servikal spondilotik miyelopati ve radikülopati: doğal seyir ve klinik sunum

Seçkin Sarı 1, Güray Altun 2

1 Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, İstanbul
2 S.B.Ü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.40
Görüntüleme: 512
 - 
İndirme : 854

İlerleyen yaşla birlikte servikal omurgada görülen dejeneratif değişiklikler, servikal spondiloz olarak isimlendirilir. Bu değişikliklerin nöronal yapılarda bası ve inflamasyon geliştirmesi üzerine, boyun ağrısı, radikülopati, miyelopati gibi klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Süreç içerisinde kronikleşen bası, hem radyolojik hem de fonksiyonel kalıcı değişikliklere ve nörolojik kötüleşmeye neden olabilmektedir. Patofizyolojisinde nöral yapılara direkt bası görülür ve vasküler dolaşımda bozulmaya bağlı tablo ilerleyici olarak devam eder. Servikal spondilotik radikülopati ve miyelopatinin tedavisinde değişik görüşler olmakla birlikte, en çok tartışma cerrahi zamanlama açısındandır.

Anahtar Kelimeler : servikal miyelopati; doğal seyir; servikal radikülopati