TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 298-303)

Servikal miyelopati ve radikulopati; ayırıcı tanı

Sinan Karaca 1, Ahmet Öztermeli 1

1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.41
Görüntüleme: 363
 - 
İndirme : 1009

Boyun ve bel ağrısı, ortopedik poliklinik başvuruları arasında en sık olandır. Boyun, omuz ve kolda ağrı yapabilecek birçok neden vardır. Dolayısıyla, bir hastanın birden fazla tanı alması çok sık görülür. Eksiksiz bir tanı koyabilmek için tam bir öykü alınmalı ve muayene çok dikkatli yapılmalıdır. Omurga normal fonksiyonunu yapmazsa, mekanik stimülasyon miyelopatik semptomlara neden olabilir. Servikal miyelopatide klinik problem üst ekstremite de olsa bile, alt ekstremite hiperrefleksi ve spastisite açısından muayene edilmelidir. Hasta yürütüldüğü zaman, miyelopatik ise uzun adımlı ve dengesiz spastisite yürüyüşü görülebilir. Miyeloradikülopati, hem üst hem de alt motor nöron semptomlarının birlikte görüldüğü klinik bir durumdur; güçsüzlük, ağrı ve spastisitenin birlikte olduğu karışık bir klinik tablo mevcuttur. Güçsüzlük gibi alt motor semptomları üst ekstremitede gözükür ve üst servikal bölge stenozundan kaynaklanır. Spastisite ve koordinasyon bozukluğu gibi üst motor nöron semptomları, genel olarak alt servikal bölge stenozuyla ilişkilidir. Bu derlemede amaç, servikal miyelopati ve miyeloradikulopatinin ayırıcı tanısını sistematik bir şekilde ele almaktır.

Anahtar Kelimeler : servikal miyelopati; radikülopati; ayırıcı tanı