TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 313-319)

Servikal radikülopatide anterior servikal diskektomi ve füzyon

Uzay Erdoğan 1, A. Ender Ofluoğlu 1

1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.43
Görüntüleme: 328
 - 
İndirme : 204

Anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF), semptomatik servikal dejeneratif disk hastalığının tedavisinde halen `altın standart` olan ve yaygın olarak uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Anterior servikal cerrahiyi takiben en iyi sonuç, iyi dekompresyon, hızlı ve sağlam kemik füzyonu ve biyomekanik yapının normale yakın restorasyonuna bağlıdır. ASDF cerrahisi, omurilik ve foramenlerin doğrudan dekompresyonuna izin verir; bu nedenle, bu prosedür doğru hastada ve doğru şekilde uygulandığında, omurga cerrahisinde en iyi sonuçların alındığı cerrahilerdendir. Bu derlemede, servikal radikülopatinin cerrahi tedavisinde sıklıkla uygulanmakta olan diskektomi ve füzyon prosedürü anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler : anterior servikal diskektomi; servikal disk hastalığı; füzyon