TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 320-325)

Posterior servikal laminoforaminotomi

H. Yener Erken 1

1 Wooridul Spine Hospital, Gangnam, Seul, S. Korea

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.44
Görüntüleme: 294
 - 
İndirme : 249

Posterior servikal laminoforaminotomi, foraminal disk herniyasyonu ve/veya osteofitlere bağlı servikal sinir kökü basılarının tedavisinde oldukça etkili bir yaklaşımdır. Posterior servikal omurgada minimal invaziv yöntemlerin kullanımı, anatominin daha basit olması nedeniyle, göreceli olarak diğer bölgelere göre daha kolaydır. Minimal invaziv cerrahi ile cilt insizyonu ve kas disseksiyonu minimal olmakta, böylelikle ameliyat sonrası boyun ağrısı ve kas spazmı daha az görülmektedir. Minimal invaziv laminoforaminotomi, güvenli bir teknik olup açık tekniğe göre sonuçları benzerdir. Minimal invaziv bir girişim olması nedeniyle, operasyonel morbidite azdır. Ancak, tekniği öğrenme süresinin uzun olması, cerrahi tecrübe gerektirmesi ve endoksopik ekipmanların maliyeti de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : posterior servikal laminoforaminotomi; minimal invaziv