TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 326-337)

Servikal dejeneratif hastalıklarda spinal enstrümantasyon

İsmail Oltulu 1, Mehmet Aydoğan 1

1 Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.45
Görüntüleme: 289
 - 
İndirme : 826

Servikal füzyonla ilişkili ilk bildiriler Cloward ve Smith- Robinson tarafından yayımlanmıştır ve büyük bir kısmı nonunion`la sonuçlanan enstrümantasyonsuz olgulardır.[1,2] Servikal anterior plak/vida tespiti ilk olarak Bohler tarafından 1967`de tanımlanmıştır.[3] Anterior servikal enstrümantasyon ilk olarak servikal travmalarda kullanılmıştır. Bu enstrümantasyonların belirgin yararından dolayı; özellikle multi-seviye dekompresyonlarda, allogreft kullanımında ve sigara içen servikal dejeneratif hastalarda kullanımı zamanla artmıştır. Statik ve dinamik sistemleri içeren birçok anterior plak sistemi mevcuttur; son zamanlarda, yük taşıyan anterior sistemler de araştırılmıştır.[4] Posterior omurga füzyon sonuçları, başlangıçta dejeneratif olmayan olgular için bildirilmiştir. İlk olarak 1891 yılında Hadra, Pott hastalığında telleme yöntemini bildirmiştir.[ 5] Posterior servikal plak tespiti, nispeten günümüzde kullanılmaya başlayan bir tekniktir. İlk olarak Roy-Camille ve Saillant tarafından 1970`de kullanılmaya başlamış ve 1988`de Cooper ve Cohen tarafından yaygınlaştırılmıştır.[6,7] Bu bölümde, servikal dejeneratif disk hastalıklarında kullanılan enstrümantasyon tekniklerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : servikal disk hastalığı; servikal enstrümantasyon tekniği; anterior; posterior