TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 338-349)

Servikal spondilotik miyelopati; anterior cerrahi girişimler

Yetkin Söyüncü 1

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.46
Görüntüleme: 332
 - 
İndirme : 471

Servikal spondilotik miyelopati (SSM), spinal kordun bası altında kalması ve iskemisine bağlı ortaya çıkan klinik bir durumdur. SSM`nin cerrahi tedavi seçenekleri tartışmalıdır; bununla birlikte çoğu cerrah, şikayetleri uzun süredir devam eden hastalar ile klinik tablosunda bozulma olan hastalarda cerrahi tedavinin gerektiği konusunda aynı fikirdedir. Tedavideki amaç, spinal kord üzerindeki basıyı ortadan kaldırarak omurgayı anatomik ve stabil pozisyonda tespit etmektir. Spinal kord üzerine bası ön taraftan olduğu için tedavide anteriordan uygulanacak cerrahi tedavilerin tercih edileceği aşikardır. Spinal kanalın ön taraftan dekompresyonu ile birlikte stabilizasyon uygulamalarının, posteriordan yapılan yaklaşımlarla karşılaştırıldığında çok sayıda avantaj ve bazı dezavantajları vardır. Servikal kanalın anteriordan dekompresyon işlemleri, tipik olarak anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF) ile birlikte korpektomi girişimlerini içerir. Tek seviyeli SSM olgularında, ASDF işlemi altın standart olarak kabul edilir. Bu makalede anterior cerrahi girişimlerin farklı uygulamaları, komplikasyonları ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : servikal miyelopati; servikal omurgaya anterior yaklaşım; anterior servikal diskektomi ve füzyon; anterior servikal korpektomi ve füzyon; komplikasyon