TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 350-355)

Servikal miyelopati: laminektomi ve laminoplasti

Ümit Özgür Güler 1, Metin Özalay 1

1 Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.47
Görüntüleme: 324
 - 
İndirme : 416

Servikal spondilotik miyelopati birçok nedenle ortaya çıkabilen cerrahi bir patolojidir. Füzyon ile veya füzyonsuz olarak laminoplasti ve laminektomi, çoklu seviye servikal spondilotik miyelopati tedavisinde sıklıkla kullanılan posterior prosedürlerdir. Laminoplasti; servikal hareketlerin korunduğu, spinal kordun indirekt olarak dekompresyonunun sağlandığı, laminanın menteşe şeklinde bir taraf veya her iki taraftan açılması ile spinal kordun anterior bası yapan yapılardan uzaklaştırıldığı bir tekniktir. Bu bölümün amacı, laminoplasti ve laminektominin avantaj ve dezavantajlarının, önemli cerrahi teknik basamaklarına değinilerek tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler : servikal spondilotik miyelopati; cerrahi; posterior; laminektomi; laminoplasti