TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 356-359)

Servikal miyelopati tedavisinde anterior ve posterior yaklaşımların karşılaştırılması

Mehmet Aydoğan 1, Ayhan Kılıç 2

1 Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, İstanbul
2 Acıbadem Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.48
Görüntüleme: 210
 - 
İndirme : 135

Servikal dejeneratif hastalıkların cerrahi tedavisinde yaklaşım, hastanın patolojisine göre, anterior, posterior veya anterior-posterior (kombine) yöntemler şeklinde değişiklik gösterir. Her bir yaklaşımın avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Anterior yaklaşımlar; basit tek seviye disketomi ve füzyon, multi-seviye diskektomi ve füzyon, artroplasti ve korpektomiyi içerir. Posterior yaklaşımlar ise laminektomi, laminoplasti ve laminoforaminotomidir. Cerrahisiz doğal seyir nörolojik kötüleşmeyle sonuçlanabilir. Öte yandan, cerrahi dekompresyon birçok hastada nörolojik iyileşme veya nörolojik durumun korunması ile sonuçlanmaktadır.[1] Multi-seviye servikal miyelopatinin cerrahi tedavisi, temel olarak korpektomi ve posteriordan, laminektomi veya laminoplasti olarak iki yolla yapılır. Ancak, hangi yaklaşımın daha iyi klinik sonuçlar sağladığına dair tartışmalar hala devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler : servikal disk hastalığı; anterior yaklaşım; posterior yaklaşım