TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 374-377)

Posterior longitudinal bağ ossifikasyonunun cerrahi tedavisi: anterior yaklaşım

Görkem Kıyak 1, Murat Bezer 2

1 Academic Hospital Hastanesi, İstanbul
2 İstanbul Marmara Ünivertsitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.51
Görüntüleme: 457
 - 
İndirme : 655

Posterior longitudinal bağ (ligament) ossifikasyonu (PLLO), bağın fibroblast dokusunun zamanla ektopik yeni kemik dokusu ile yer değiştirmesiyle oluşur. En sık olarak, C4-C5 seviyesindeki ossifiye doku kalınlaşmaya başladıkça spinal kanal içinde yer kaplayıcı lezyon etkisi yaratır ve bu da, spinal kanalın daralması sonucu nörolojik bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Doğu Asya kökenli insanlarda daha sık görüldüğü için, bu hastalık üzerine yapılan ilk araştırmalar da Japonya ve Kore gibi ülkelerden çıkmıştır. Japonya`da yapılan çalışmalarda, servikal bir rahatsızlıkla hastanelere başvuranlar arasında görülme sıklığı %1,9 ile %4,3 arasında değişmektedir.[1] Kuzey Amerika ve Avrupa popülasyonunda ise görülme sıklığı daha düşüktür. Bildirilen insidans oranları %0,1 ile %1,7 arasında değişmektedir.[2,3] Bu bölümde servikal PLL ossifikasyonuna anterior yaklaşım tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : servikal anterior; ligaman ossifikasyonu; dekompresyon