TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 4     (Sayfalar: 378-382)

Servikal spinal füzyonla ilişkili komşu segment hastalığının önlenmesi ve tedavisi

Özcan Kaya 1, Fatih Dikici 2

1 İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, Bahçeşehir, İstanbul
2 Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Acıbadem, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.52
Görüntüleme: 305
 - 
İndirme : 255

Servikal spinal füzyona komşu diskte görülen komşu segment hastalığının birçok nedeni vardır. Komşu segment patolojisi ise, radyolojik değişiklikler ile bu dejenerasyona sekonder ortaya çıkan klinik belirti ve bulguların toplamı için kullanılan tanımlamadır. Dejenerasyona, değişen mekanik ve biyolojik özelliklerin karmaşık etkileşimlerinin neden olduğu ileri sürülmektedir. Komşu segmentteki radyolojik değişimler ile klinik bulgular her zaman uyumlu olmayabilir. Komşu segment patolojisini önlemek, uygun hasta seçimi, cerrahi planlamanın doğru yapılmış olması ve ameliyat tekniğine mutlak uyum göstermekle mümkündür. Ameliyat sonrası servikal lordozun sağlanmış olması, komşu yumuşak dokularda aşırı traksiyondan kaçınılması ve anterior enstrümantasyonda komşu diske 3 mm`den uzak kalınması, cerrahi esnasında dikkat edilmesi gereken noktalardır. Revizyon cerrahilerinde en iyi sonuçlar, ameliyat öncesi klinik olarak miyelopati ve radikülopati semptomları görülen, radyolojik olarak komşu segment dejenerasyonu saptanan hastalarda alınmaktadır. Tek seviyeli komşu segment dejenerasyonu cerrahi tedavisinde, yeniden füzyon veya disk artroplastisi seçenekleri vardır. Çoklu seviye dejenerasyonlar, nötral veya lordotik sagittal dizilim korunmuş ise, laminektomi, füzyon veya laminoplastiyle tedavi edilebilir. Komşu segment hastalığı veya primer füzyon cerrahilerinden sonra görülen komplikasyon oranları benzer olmakla birlikte, vokal kord paralizileri açısından ameliyat öncesi planlamalar çok önemlidir. Primer veya revizyon hastalarında, komşu segment dejenerasyonunu önlemede artroplastinin rolünü belirleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : servikal disk dejenerasyonu; komşu segment; servikal disk artroplastisi; anterior servikal diskektomi ve füzyon