TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 5     (Sayfalar: 383-388)

Çocuklarda ayak muayenesi

Namık Şahin 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.53
Görüntüleme: 816
 - 
İndirme : 2490

Çocuklar sıklıkla ayak ile ilgili yakınmalar nedeniyle aileleri tarafından ortopedi muayenesi için getirilirler. Çocuğun yaş grubuna göre ailelerin yakınmaları ve karşılaşılan sorunlar da farklılıklar gösterir. Yenidoğan döneminde ve yürüme öncesi çocuklarda genellikle doğumsal sorunlar başvuru nedenidir. Yürüme döneminden sonra ise ağrılı durumlarla sıkça karşılaşılır. Yine yürüme çağındaki çocuklarda fizyolojik sınırlar içinde olan bazı deformiteler ailelerde fazlaca kaygı nedeni olabilir. Dikkatli alınan bir öykü çoğu zaman olası tanı ile ilgili fazlaca bilgi verebilir. Hastaneye başvuru nedeni dikkatlice dinlenmelidir. Özellikle yenidoğan döneminde `normal` olarak kabul edilen kas-iskelet sistemi özelliklerinin bilinmesi ayağın doğru olarak değerlendirilmesini kolaylaştırır, gereksiz tetkik ve tedavilerin önüne geçer. Çocukta ayak muayenesi genel olarak gözlem, palpasyon ve manipülasyon sırasıyla yapılır. Özellikle travmatik olgularda ağrı yerinin dikkatli olarak tespit edilmesi tanıda oldukça yardımcıdır. Polikliniklerde, yenidoğan döneminde ayak deformiteleri ile nispeten sık karşılaşılır. Bu deformitelerin yaklaşık dörtte üçünü metatarsus adduktus oluşturur. Talipes equinovarus, kalkaneovalgus ve vertikal talus daha az görülen deformitelerdir. Yürüme çağından sonra ise içe basma yakınması ve travma sonucu ortaya çıkan sorunlar sık başvuru nedenleridir.

Anahtar Kelimeler : çocuk; ayak; öykü; muayene