TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 5     (Sayfalar: 389-398)

Çocuklarda ayağın radyografik değerlendirmesi

Budak Akman 1, Melih Güven 1, Abdurrahman Onur Kocadal 1

1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.54
Görüntüleme: 528
 - 
İndirme : 833

Çocuklarda ayak bölgesi, iskelet sisteminin diğer bölgelerinde olduğu gibi gelişim süreci boyunca dinamik bir şekilde değişir ve erişkinlerden farklı bir karakteristik yapıya sahiptir. Çocuklarda ayağı oluşturan kemiklerin kemikleşme ve radyografik olarak görülme zamanları farklı olduğundan, ayağın normal gelişim sürecini bilmek yanlış tanı ve tedavilerden kaçınabilmek açısından oldukça önemlidir.

Bu derlemede, çocuklarda ayağın normal gelişim süreci ve gelişim sürecinde gözlenebilecek radyografik varyasyonlar, uygun pozisyonda çekilen ayak radyografilerinin özellikleri, ayağa ilişkin normal anatomik ilişkiler ve bunların radyografik yansımaları, ardından da sık görülen ayak deformitelerinde radyografik değerlendirmeye ait özellikler vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler : çocuk; pediatrik; deformite; ayak; radyografi