TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2017, Cilt 16, Sayı, 5     (Sayfalar: 426-433)

Çocuklarda pes kavus

Tahir Öğüt 1, Necip Selçuk Yontar 2

1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Nişantaşı Ortopedi Merkezi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2017.58
Görüntüleme: 698
 - 
İndirme : 2376

Ayakta mediyal arkın yüksek olmasına pes kavus denir. Genellikle herediter motor duyusal nöropati zemininde görülmekle beraber serebral palsi, spinal kord yaralanmaları, travma, doğuştan çarpık ayak sekeli gibi farklı rahatsızlıklara bağlı olarak da gelişebilir. Altta yatan neden değişmekle beraber deformite kas güçleri arasındaki dengesizliğe bağlı oluşur. Peroneus longus ve tibialis posterior kaslarının göreceli olarak kuvvetli olmaları ayak arkasının varusa gelmesine ve ayak önünde birinci sıranın hiperplantarfleksiyonuna neden olur. Başlangıçta esnek olan deformite zaman içerisinde rijid hale gelir ve ayak bileği instabilitesine, ayak lateralinde ağrıya yol açıp, eklem dejenerasyonuna zemin hazırlar. Fizik muayenede alt ekstremite nörolojik muayenesi ayrıntılı olarak yapılmalı, kas güçleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve eklem hareket açıklıkları ölçülmelidir. Coleman blok testi ile deformitenin esnekliği değerlendirilir ve fizik muayeneden elde edilen bulgular ışığında tedavi planlanır. Hastalar deformitenin erken evrelerinde konservatif olarak takip edilebilirler ancak ayağın geriye dönüşümsüz hasarının engellenmesi için deforme edici güçlerin dengelenmesi gerekir. Bu amaçla yapılan cerrahi tedavide, tendon transferleri, osteotomiler ve ileri dereceli rijid deformitelerde artrodezler kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : pes kavus; CMT; tendon transferi; kalkaneal osteotomi