TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 313-323)

Anterior instabilite: Yineleyen çıkık ve revizyon cerrahisi

İlker Eren 1, Mehmet Demirhan 2

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Koç Üniversitesi, VKV Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.39
Görüntüleme: 492
 - 
İndirme : 2219

Yineleyen omuz çıkıkları genç erişkin popülasyonu etkileyen ve ciddi kısıtlılık yaratan önemli bir sağlık sorunudur. İlk çıkıkların tedavisi halen tartışmalı olmakla birlikte, tekrarlayan çıkıklarda cerrahi uygulanması kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak tedavinin doğru olarak yönlendirilmesi, eşlik eden komponentlerin doğru tanınması ve yöntemlerin doğru seçilmesi ile mümkündür. Yetersiz tanı ve tedavi sonucunda yineleyen çıkıklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu derleme, yineleyen öne omuz çıkıklarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımını özetlemekte, başarısız tedaviye yol açan durumlara ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : omuz çıkığı; eklem instabilitesi