TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 324-330)

Posterior omuz instabilitesi

Mehmet Demirtaş 1, Mehmet Armangil 1, Uğur Bezirgan 2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Diyarbakır Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Diyarbakır

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.40
Görüntüleme: 867
 - 
İndirme : 489

Glenohumeral eklemin posterior instabilitesinin tanı ve tedavisi ortopedik cerrahlar için sorun oluşturmaya devam etmektedir. Egzersizler, nonsteroid antiinflamatuar tedaviler ve aktivite kısıtlaması gibi konservatif önlemlere rağmen sıklıkla bir ilerleme kaydedilse bileher hastada başarılı olunamamaktadır. Özellikle genel ligamentöz laksitesi olan ve tekrarlayan mikrotravmaya sekonder instabilite gelişen hastalar agresif egzersiz programına yanıt verir. Tekrarlayan makrotravmatik instabilitesi olan hastalara egzersiz programları pek yardımcı olmaz, buna rağmen başlangıçta her zaman denenmelidir. Eğer semptomlar kalıcı olursa cerrahi tedavi gerekebilir. Teknik ya da teknik kombinasyonların seçimi mevcut patolojiye, instabilitenin derecesi ve doğasına, hastanın aktivite seviyesi baz alınarak yapılmalıdır. Artroskopik teknikler umut vericidir ve sıklıkla kulanılmaktadır. Ancak, teknik olarak zordur ve her hastada iyi sonuç vermeyebilir. İlave açık stabilizasyon teknikleri gerekebilir.

Anahtar Kelimeler : omuz eklemi; eklem instabilitesi; tedavi