TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 331-339)

Çok yönlü omuz instabiliteleri

İbrahim Yanmış 1

1 GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.41
Görüntüleme: 569
 - 
İndirme : 1466

Eklem içi ve dışı patolojiler nedeniyle çok yönlü instabilite omuzun kompleks bir problemidir. Tanı ve tedavideki zorluklar dolayısıyla cerrahlar arasında sıklıkla tartışmalı bir konudur. Kesin tanıya hikaye ve özel fizik muayene yöntemleriyle ulaşılabilir. Tedaviye karar vermeden önce, hastanın yaşı, aktivite seviyesi, kemik ve yumuşak doku patolojilerini içeren birçok faktör göz önünde tutulmalıdır. Tedavi seçenekleri, fizik tedavi, artroskopik veya açık cerrahi teknikler olarak gruplandırılabilir. Cerrahi tedavi, etkili fizik tedavi yöntemleri başarısız olduğunda gereklidir. Artroskopik kapsülolabroplasti sadece kapsüler daraltmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda instabil omuzda bulunan Superior Labrum Anterior Posterior ve posterior labral yırtıkların tespit edilmesi ve tedavisinde de güvenilir bir yöntemdir. Bu yazıda, çok yönlü instabilitenin kliniği ve değişik cerrahi tekniklerin etkinliği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : omuz; instabilite, eklem; gevşeklik, eklem