TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 340-352)

Subakromiyal sıkışma sendromu

M. Hakan Özsoy 1, Onur Fakıoğlu 2, Nevres H. Aydoğan 1

1 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Sağlık Bakanlığı, Dörtyol Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Hatay

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.42
Görüntüleme: 2253
 - 
İndirme : 806

Subakromiyal sıkışma sendromu, omuz ağrılarının en sık görülen nedenlerinden biridir. Hastalarının büyük çoğunluğunun şikayeti, özellikle baş üstü hareketlerde oluşan omuz ve kola yayılan ağrıdır. Subakromiyal sıkışma sendromu, sadece rotator manşet kaslarının akromiyon altında sıkışması sonucu değil, eksternal ve internal nedenlerin bir araya gelmesiyle oluşan kompleks bir hastalıktır. Hastalığın tanısı iyi bir anamnez ve fizik muayene ile konulabilirken, görüntüleme yöntemleri ile tanı desteklenmelidir. Fizyoterapi, ilk denenmesi gereken ve çoğunlukla hastalara faydalı olan tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi, fizyoterapiden fayda görmemiş ve uygun endikasyonu olan hastalara uygulanabilecek ikincil tedavi seçeneğidir. Açık ya da artroskopik subakromiyal dekompresyonda, yalnızca bursektomi ya da beraberinde akromiyoplasti başarılı sonuçlar vermektedir. İnternal sıkışma sendromu ise daha çok genç yaştaki sporcularda görülen ve postero-superior omuz ağrısı ile hastaların başvurduğu bir hastalıktır. Baş üstü zorlamalar sonucunda, tekrarlayan mikrotravmalar nedeniyle oluşan eklem yüzü rotator manşet yırtığı, labral yırtıklar, biceps tendiniti ve omuzda internal rotasyon kısıtlılığı ile kendini gösterir. Tedavisi temelde konservatiftir. Bu derleme yazısı subakromiyal sıkışma sendromu ve internal sıkışma sendromu konusunda güncel tedavi yöntemlerini özetlemeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler : subakromial sıkışma sendromu; dekompresyon