TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 353-359)

Rotator manşet yırtıkları

Mahir Mahiroğulları 1, Mehmet İşyar 1, Selami Çakmak 2

1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.43
Görüntüleme: 958
 - 
İndirme : 3537

Omuz çevresinde özel rotasyonel hareket yapacak tarzda yerleşen rotator manşet kasları yırtıklarının insidansı yaşla birlikte artar. Etiyolojisinde akut veya tekrarlayan kronik travma yer alır. Biseps uzun başı, her ne kadar bu grubun içinde yer almasa da, fonksiyonel olarak rotator manşet içerisindedir ve sıklıkla lezyonları bir arada görülür.

Omuz eklemi, sadece koronal ve transvers planda kuvvet çifti dengesi sağlandığında stabil bir hareket dayanağı sağlayabilir. Masif bir rotator manşet yırtığı ile kuvvet çiftlerinin dengesi bozulduğunda, omuz stabil bir destek noktası üretemez ve aktif hareket kaybolur. Bu nedenle rotator manşet yırtığı tamiri kuvvet çiftlerinin dengesinin yeniden oluşturulması için yapılmalıdır.

Ağrı ve fonksiyon kaybı belirginse, yeterli fonksiyonun sağlanması için rotator manşetteki yırtık tamir edilmelidir. Tamir için açık ve artroskopik yöntemler mevcuttur. Açık yöntemler tam açık veya mini açık şeklinde yapılabilir. Artroskopik tamir tecrübe ister, ancak yırtığın net görüntülenmesi için artroskopi daha çok avantaj sağlar. Tamir yöntemleri yırtık tipine, hastaya ve doku kalitesine göre değişim gösterebilir.

Anahtar Kelimeler : omuz; manşon, rotator; artroskopik cerrahi