TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 360-365)

Masif rotator manşet yırtıkları

Mahmut Nedim Doral 1-2, Burkay Utku 1, Çağlar Yılgör 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.44
Görüntüleme: 844
 - 
İndirme : 1925

Masif rotator manşet yırtıkları işlev ve işgücü kaybına neden olabilir. Cerrahi dışı tedavilere dirençli olan masif rotator manşet yırtıkları, en sık görülen ortopedik sorunlar arasındadır. Masif yırtık kavramı farklı şekillerde tanımlanmıştır. Rotator manşet ve kapsül, birbirlerine karışarak sonlandıkları için, tam kat yırtıklarda beraber ayrılabilirler. Manşet yırtıklarında en çok supraspinatus kasının tendonu yırtılır. Bunun nedeni, Neer`e göre, kendisinin tanımladığı kritik zondur. Masif rotator manşet yırtıkları etiyolojisinde akromiyon tipleri ve sigara içimi de önemli bir rol oynamaktadır. Yırtık tanısı, görüntüleme yöntemleri ile konulmaktadır. En çok kullanılan iki yöntem MRG ve USG`dir. Cerrahi olarak çok geniş bir yelpazede tedavi seçenekleri bulunup her hasta özelinde uygun tedavi yöntemi seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler : manşon, rotator; tendonlar; akromiyon