TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 4     (Sayfalar: 366-378)

SLAP lezyonları

Ulunay Kanatlı 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.45
Görüntüleme: 893
 - 
İndirme : 5991

SLAP lezyonları farkındalığı, ilk tanı konduğu 1990 yılından sonra giderek yükselmekte ve SLAP tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan hasta sayısı artmaktadır. SLAP lezyonlarının klinik ve radyolojik yöntemlerle kesin tanısını koymak zordur ve bu genellikle cerrahi sırasında yapılır. Tedavi sonuçları SLAP lezyonlarında genel olarak başarılı olsa da, tanı koyma aşamasında dikkatli ve şüpheci yaklaşım oldukça önemlidir. Bu makalede SLAP lezyonlarına yönelik günümüzdeki yaklaşım özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : SLAP; eklem instabilitesi