TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 5     (Sayfalar: 447-454)

Topuk ağrısı

Mustafa Akif Aşansu 1, Yakup Yıldırım 1

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.53
Görüntüleme: 517
 - 
İndirme : 302

Topuk ağrısı kendine özgü belirtiler veren, çok farklı etiyolojik nedenlere bağlı olabilen ve ortopedi polikliniğinde sıklıkla karşılaştığımız bir yakınmadır. Uygun bir tedaviye başlanabilmesi için hastanın şikâyetleri iyi dinlenmeli, anamnezi iyi alınmalı ve muayenesi iyi yapılmalıdır. Bütün bunlar bizi doğru tanıya götürecektir. Topuk ağrısını oluşturan etkeni saptamadan yapılan, ağrıya yönelik palyatif tedavi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle topuk ağrısının lokalizasyonuna, etiyolojik etkene ve anatomik yapılara göre ayrı ayrı sınıflandırılması tanı koymada büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak ağrı lokalizasyonu tanıda belirleyici en önemli faktördür.

Ağrı nedeni tam olarak ortaya koyulmadan yapılan tedaviler hem yarar sağlamaz hem de tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Çoğunlukla yanlış ayakkabı kullanımına bağlanan ve kalkaneal spur tanısıyla yeterli tetkik yapılmadan eksik tedavi edilen bu yakınma, iyi irdelendiğinde sistemik bir hastalığın ilk belirtisi ya da cerrahi girişim gerektiren bir tablo olarak karşımıza çıkabilmektedir. Topuk ağrısını basit bir yakınma olarak değerlendirmemek gerekir. Nedene yönelik tüm tetkiklerin yapılması, çok fazla tedavi seçeneği arasından uygun olanın saptanması kısa sürede rahatlık sağlamanın en doğru yoludur.

Anahtar Kelimeler : topuk ağrısı; plantar fasiit; kalkaneal spur; Aşil tendiniti