TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 5     (Sayfalar: 455-463)

Ayak bileği, subtalar ve ayak orta kısım eklemlerinde osteoartroz

Nurettin Heybeli 1-2, Baran Kömür 1, Barış Yılmaz 3

1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne
3 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.54
Görüntüleme: 638
 - 
İndirme : 2506

Ayak bileğini ya da ayak bileği ile beraber ayağın bir veya birden çok eklemini ilgilendiren, eklem kıkırdak dokusunda yıkım ile giden osteoartroz; ağrı, eklem hareketi kısıtlılığı, yaşam kalitesi kaybı ve genel özürlülüğe yol açan ilerleyici kronik bir hastalıktır.

Ayak bileği artrozu olan hastalar genellikle ayak bileğinin ön kısmındaki veya ayak sırtındaki ağrıdan şikayet ederler; ağrı, aktivite ve ayakta durmakla artar. Kalça ve diz eklemlerinden farklı olarak, yaklaşık %70–80 oranında ikincil ve genellikle post-travmatik nedenlerden kaynaklanır. Konservatif tedavide başlıca steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), lokal enjeksiyonlar, ortezler ve ayakkabı düzenlemeleri, fonksiyon modifikasyonları ve egzersizler yer alır. Cerrahi alternatifler arasında artrodez ve ayak bileği artroplastisi vardır.

Subtalar artrit ise ayak ardında, yürüme veya ayakta durma ile belirginleşen ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Ayak hareketlerinde sertlik ve kısıtlılık yaratır. Sıklıkla kalkaneus kırıkları sonrası görülür. Başlıca cerrahi dışı tedavi yöntemleri arasında hareketi kısıtlamak ve subtalar ekleme binen yükü azaltıcı ayakkabı, breys, NSAİİ ve kortizon enjeksiyonları sayılabilir. Konservatif tedaviden yanıt alınamadığında cerrahi tedavi planlanmalıdır. Ağrılı ve hareketsiz bir eklemi, ağrısız ve hareketsiz bir ekleme dönüştüren subtalar artrodez en sık kullanılan cerrahi tekniktir.

Ayak orta kısım artrozu sıkça görülen ve günlük hayatı etkileyen ciddi bir sorun olmasına rağmen, zaman zaman gözardı edilen bir hastalıktır ve nedenleri çok çeşitlidir. Ağrılı bir ayak ortası artrozunda tedavi yöntemleri de benzer şekilde konservatif tedaviden artrodeze kadar uzanan bir yelpazede yer alır.

Anahtar Kelimeler : artrit; ayak bileği; subtalar eklem