TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 5     (Sayfalar: 464-475)

Diyabetik ayak: Patogenez, klinik tablolar ve tedavileri, eş zamanlı hastalıklar

Mehmet Oğuz Durakbaşa 1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.55
Görüntüleme: 522
 - 
İndirme : 1570

Diyabetik polinöropati ile başlayan, diyabetik ayak ülseri, Charcot osteoartropatisi (CNO) gibi klinik tablolarla karşımıza çıkan diyabetik ayak periferik vasküler hastalık (PVH) ve infeksiyonla komplike olabilir ve ampütasyon gerekebilir. Son dönem böbrek yetersizliği ve kardiovasküler hastalık gibi eşzamanlı hastalıklar ampütasyon ve ölüm oranı riskini daha da arttıran etmenlerdir.

Her ne şekilde karşımıza çıkarsa çıksın, diyabetik ayak tedavi edilirken ana sorunun hastanın bozulmuş glisemik kontrolü ve metabolizması olduğu unutulmamalıdır. Metabolik düzen sağlanmadan ortopedik tedavide başarı olası değildir. Ortopedik tedavide yapılabilecekler arasında, hasta ve yakınlarının diyabetik ayak eğitimi ve korunma önlemleri; ülser için pansuman terliği, özel yapım ayakkabılar, tam temaslı alçı ve debridman; CNO için tam temaslı alçı ve cerrahi tedavi; infeksiyon için antibiyoterapi, acil cerrahi girişim ve ampütasyon; PVH için revaskülarizasyon girişimleri sayılabilir.

Günümüzde diyabetik ayağın moleküler düzeydeki patogenezinde şeker metabolizmasının bozulmasına bağlı `kontrolsüz inflamasyon` üzerinde durulmakta ve yeni ilaç tedavileri üzerinde çalışılmaktadır. Morbidite ve ölüm oranını arttıran diyabetin bu komplikasyonunun tedavisinde bu yeni ilaçlar umut vaat eden bir ufuk açabilir.

Anahtar Kelimeler : diyabetli ayak; patogenez; nöropati; ülser; Charcot ayağı; ampütasyon; eşzamanlı hastalık; ölüm oranı