TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 6     (Sayfalar: 501-508)

İyi huylu kemik tümörlerinde evreleme ve cerrahi tedavi prensipleri

Nevzat Dabak 1, Hasan Göçer 1, Alper Çıraklı 1

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.58
Görüntüleme: 564
 - 
İndirme : 1551

İyi huylu kemik tümörlerinde hastaya yaklaşımda genellikle, klinik değerlendirme sonrası konvansiyonel radyografi ve ileri görüntüleme yöntemleriyle lezyon tanısı konulmaya çalışılır. Ön inceleme ardından, histolojik tipi ve anatomik lokalizasyonuna göre evrelemesi ve prognostik değerlendirmeler yapılmalıdır. İyi huylu kemik tümörlerinin cerrahi tedavisinde öncelikle evrelemeye göre tedavi seçenekleri dikkate alınmıştır. Tümörün evresi, büyüklüğü, lokalizasyonu, kırık riski taşıması, rekonstrüksiyon gerekliliği ve hastanın yaşı cerrahi tedavi şeklini belirlemektedir. Tümörün genel özellikleri, adjuvan tedavi ve/veya kriocerrahi yöntemlerinin kullanımını gerekli kılabilir. Rekonstrüksiyon amaçlı otojen kemik greftleri, allogreftler, kemik çimentosu ya da greft benzerleri kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : kemik tümörleri; tümör evrelemesi; greftleme, kemik; cerrahi işlem