TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 6     (Sayfalar: 557-564)

Kemiğin dev hücreli tümörü

Mehmet Ali Deveci 1, Ömer Sunkar Biçer 1, Mustafa Tekin 1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.65
Görüntüleme: 47
 - 
İndirme : 73

Kemiğin dev hücreli tümörü, sıklıkla üçüncü dekatta görülen ve fizisi kapalı uzun kemiklerin metafizer bölgesine yerleşen iyi huylu ancak agresif bir tümördür. Kortekste incelme ve ekspansiyon yapan eksentrik yerleşimli litik lezyona yumuşak doku komponenti de eşlik edebilir. Geleneksel olarak intralezyonel küretaj ve `burr` uygulama sonrası lokal adjuvanlar ve çimentolama ile tedavi edilmesine karşın, %25`lere varan lokal nüks oranları görülür. Son yıllarda tümörün patolojik özelliklerinin yanı sıra dev hücrelerin farklılaşması için başta nükleer faktör kappa B (NF-κB) ligand reseptör aktivatörü (RANKL) olmak üzere moleküler ve genetik özelliklerin tanınması, dev hücreli tümörün tedavisinde yeni hedefler ortaya çıkarmıştır. RANKL için insan monoklonal antikoru olan Denosumab`ın kullanılması, dev hücreli tümörün cerrahi olmaksızın tedavisini ve cerrahi sonrası nüks ihtimalinin azaltılmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler : dev hücreli tümörler; cerrahi işlem; denosumab