TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 5     (Sayfalar: 656-669)

Kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarında etken mikroorganizmalar

Mümine Nursu Şahin 1

1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.81
Görüntüleme: 387
 - 
İndirme : 233

Osteomiyelit ve enfeksiyöz artrit, özellikle çocukluk çağında kalıcı hasar ve deformitelere neden olabilen ve diğer yaş gruplarında da ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan hastalıklardır. Ortopedik enfeksiyonlara neden olan mikrobiyolojik etkenler çok çeşitlidir. Hastanın yaşı, etkenin kemiğe ulaşma yolu ve altta yatan bir hastalığın varlığı gibi faktörlere bağlı olarak etkenler farklılık gösterir. Günümüzde artrit ve kırıkların tedavisinde, ortopedik implant ve protezlerin kullanılmasındaki artışa bağlı olarak protez enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Doğru bir antimikrobiyal tedavi için mikrobiyolojik etkenlerin bilinmesi önemlidir. Tanıda kemik biyopsisi, sinoviyal sıvı ve doku kültürleri kullanılır ancak sürüntü kültürü yanıltıcı olabilir. Kültür sonucu elde edilemeyen olgularda olası etkenlerin bilinmesi ve ampirik antibiyotik tedavisinin başlanması olumlu sonuçlar verir. Etkenler genellikle bakterilerdir ve tüm yaş gruplarında en sık görülen etken Staphylococcus aureus`dur. Ancak son yıllarda Kingella kingae ve toplum kaynaklı metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) giderek artan sıklıkta izole edilmektedir. Diyabetik ayak enfeksiyonları osteomiyelit ve doku nekrozu ile seyredebilir ve sıklıkla alt ekstremite amputasyonu ile sonuçlanır. Başlangıçta monomikrobiyal olan etkenler, ileri olgularda polimikrobiyal olur. Yumuşak doku enfeksiyonları hafif bir selülitten ölümcül olabilen nekrotizan fasiit ve gazlı gangren gibi değişik tablolarda karşımıza çıkabilir. Derlememizde kasiskelet sistemi enfeksiyonlarına neden olan etken miroorganizmalar ayrıntılarıyla ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : osteomiyelit; enfeksiyöz artrit; protez enfeksiyonu; mikrobiyoloji; diyabetik ayak; nekrotizan fasiit; gazlı gangren