TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 1     (Sayfalar: 015-019)

Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri

Haluk Ağuş 1, Ali Reisoğlu 1

1 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.02
Görüntüleme: 58
 - 
İndirme : 77

Geleneksel plaklar ile yapılan internal tespitte stabiliteyi sağlayan temel unsur, vidaların sıkıştırılması ile plakla kemik arasında oluşturulan sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvveti kemik zarı kanlanmasına zarar vererek, kırık iyileşmesini olumsuz etkileyebilir. Geleneksel plaklar açısal olarak stabil implantlar olmadıklarından, şekil bozucu güçlere karşı uzun süre direnemezler. Buna karşın açısal stabilite kilitli plakların temel özelliğidir. Kilitli plaklar kemik zarı üzerine bası yapmaz ve uygulamadan önce şekillendirilmeleri gerekmez. Vidaların tümü plak üzerine binen yükü paylaştığından ve metalkemik temas yüzeyi artırıldığından sıyırma güçlerine daha dayanıklıdırlar. Kırık tespitinde yeterli ve dengeli tespit sağlamak için uygun vida yoğunluğu ile plak uzunluğunun seçilmesinin sonucu etkiliyen unsurlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özellikleri nedeniyle, kilitli plaklar biyo-uyumlu implantlar olarak kabul edilirler. Osteoporotic kemik kırıkları ile uzun kemiklerde çok parçalı metafizer kırıkların tespiti, başlıca kullanım alanlarıdır.

Anahtar Kelimeler : Kilitli plak; osteoporotik kırıklar; periprostetik kırıklar; göreceli denge