TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 1     (Sayfalar: 034-040)

Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri

Ömür Çağlar 1, Gürsel Leblebicioğlu 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.05
Görüntüleme: 58
 - 
İndirme : 96

Anatomik redüksiyon ve stabil internal tespit, erişkin önkol kırıkları sonrasında iyi fonksiyonel sonuçların elde edilmesinde etkili bir yöntemdir. Konvansiyonel temas yüzeyi az dinamik kompresyon plağı ile yapılan mutlak stabilite prensiplerinin uygulandığı tespitler sonrası, özellikle basit önkol diyafiz kırıklarında, yüksek oranda başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Kilitli plaklar ise, biyolojik tespite imkan veren biyomekanik olarak daha güçlü implantlardır. Kilitli plaklar ile tespit sonrası plak altındaki kemiğe kompresyon uygulanmadığı için, kan dolaşımında bozulma ve periosteal hasar nedeniyle kemik nekrozu daha az görülür. Bununla birlikte, basit transvers veya kısa oblik önkol kırıklarında optimum iyileşme için kırık hattında maksimum kompresyon, çektirme vidası veya vidaların kombine deliğine egzantrik yerleştirilmesi ile sağlanabilir. Kırık yüzeyinde kompresyon sağlandıktan sonra, kilitli vidalar, nötralizasyon amacı doğrultusunda tespite eklenir. Çok parçalı kırıklarda ise kilitli plaklar, köprü plaklama tekniğine göre yerleştirilebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kilitli plakların, özellikle önkol diyafiz kırıklarının tedavisinde, geleneksel plaklara üstünlüğü bulunmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, kombine delikleri sayesinde hem kırık hattında kompresyona, hem de daha stabil bir tespite imkan sağlarlar. Temel tespit prensiplerine uygun olarak yapıldığında, erişkin önkol kırıklarının tedavisinde, kilitli plaklar ile konvansiyonel plaklara benzer sonuçlar alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Erişkin; önkol kırığı; kilitli plak; prensipler