TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 1     (Sayfalar: 065-071)

Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları

Yakup Barbaros Baykal 1, Halil Burç 1, Tolga Atay 1

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.09
Görüntüleme: 69
 - 
İndirme : 73

Tibia plato kırıkları, tüm kırıkların yaklaşık %2`sini oluşturmakta ve günümüzde gelişmiş teknolojiye rağmen cerrahlar için güç kırıklar olmaya devam etmektedir. Bu kırıklar genellikle genç erişkin hastalarda yüksek enerjili travma, yaşlı hastalarda ise düşük enerjili travma sonrası meydana gelir. Yüksek enerjili travma ile meydana gelen kırıklara çeşitli bağ yaralanmaları ve nörovasküler yaralanmaların eşlik edebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Proksimal tibia kırıklarında tedavide amaç, tüm eklem içi kırıklarda olduğu gibi aksiyel dizilimi, eklem yüzeyi düzgünlüğünü, eklem stabilitesini ve eklem hareketlerini korumak, ağrısız bir hareket açıklığı elde etmek ve posttravmatik osteoartroz gelişimini önlemektir. Proksimal tibia kırıklarının tedavisinde bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan yöntemler arasında kilitli plaklar, minimal düzeyde invaziv bir teknikle uygulanabilmeleri açısından özel bir öneme sahiptir. Kilitli plakların teknik olarak konvansiyonel plaklardan bazı özellikleri açısından üstünlüğü su götürmez bir gerçektir. Bu derlemede proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları konusu özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Kilitli plak; proksimal tibial kırıklar; redüksiyon yöntemleri