TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 1     (Sayfalar: 072-077)

Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları

İrfan Öztürk 1, M. Faik Seçkin 1, R. Erden Ertürer 1

1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.10
Görüntüleme: 52
 - 
İndirme : 110

Tibia distal uç kırıkları, tibia distal metafizinden eklem yüzeyine uzanan kompleks yaralanmalar olup, genellikle açık kırıklar ile birlikte seyreder. Yumuşak doku yaralanmalarının eşlik ettiği tibia distal uç kırıklarının tedavisi, diğer kırıklar ile kıyaslandığında önemli güçlükler içermektedir. Günümüzde, biyolojik osteosentezin ve kilitli plakların popülerleşmesi ve minimal invaziv cerrahi tekniklerin gelişmesi ile tedavi seçenekleri artmıştır. Literatürde minimal invaziv plak osteosentezi tekniği ile distal tibia kırıklarının tedavisinde yüksek başarı oranları bildirilmiştir. Sabit açılı kilitli plak tasarımlarının geliştirilmesi ile de, hasarlı bölgedeki cerrahi travma azaltılmış, kırık çevresi dokulardaki dolaşımın korunması sağlanmış ve özellikle osteoporotik kemik kırıklarında daha iyi tespit elde edilmiştir. Bununla birlikte, metafiz bölgesindeki defektif, parçalı kırıklarda, eğilme ve makaslama kuvvetlerine dayanım artırılarak, açısal deformite gelişme riski azaltılmıştır. Distal tibia kırıklarının tedavisinde, avantajları göz önüne alındığında, minimal invaziv yöntem ile kilitli plak uygulaması etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak, yüksek maliyet, kapalı redüksiyon ve ameliyat tekniğinin zorluğu, floroskopi gerekliliği ve ameliyat sırasında yüksek dozda radyasyon maruziyeti gibi birçok dezavantajlarının da olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : Kilitli plak; minimal invaziv plak osteosentezi; pilon kırığı; redüksiyon; distal tibia kırıkları