TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 096-100)

Pelvis kırıklarında acil müdahale ve komplikasyonların önlenmesi

Mustafa Işık 1, Mehmet Subaşı 1

1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.13
Görüntüleme: 304
 - 
İndirme : 628

Pelvis kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalar sonucu oluşan ve hayatı tehdit edebilen ciddi yaralanmalardır. Gerek akut dönemdeki kan kaybı ve sonucunda gelişen hemorajik şok nedeniyle, gerekse komşu organ yaralanmaları nedeniyle mortalite oranları yüksek olabilir. Acil müdahale, pelvik kırıklı hastanın optimal tedavisi için cerraha zaman kazandırması ve şoku önleyerek mortaliteyi azaltması nedeniyle büyük önem arz eder. Pelvik kırıklara acil müdahaleler arasında sıvı replasmanı, eksternal fiksatör uygulamaları, anjiyografik embolizasyon, cerrahi eksplorasyon ile hemostaz ve retroperitoneal paketleme teknikleri yer alır. Diğer taraftan, hemorajik şok, üretral ve perineal yaralanmalar, nörolojik hasar, kronik ağrı ve ekstremite kısalığı erken ve geç dönemde ortaya çıkması muhtemel pelvis kırığı komplikasyonlarıdır. Zamanında ve uygun şekilde yapılan acil müdahaleler mortaliteyi azaltacağı gibi, komplikasyonların gelişme riskini de minimum düzeye indirir. Bu nedenle ortopedik cerrah pelvis kırıklı hastaya yaklaşımda acil müdahale tekniklerini zaman kaybetmeden uygulamalıdır. Diğer organ yaralanmaları olabileceği akılda tutulmalı ve multidisipliner yaklaşıma uygun hareket edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Acil müdahale; kırıklar, kemik/cerrahi; pelvis kırığı