TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 101-107)

Anteriyor pelvis yaralanmalarının tedavisi: Cerrahi yaklaşımlar, yerleştirme ve tespit teknikleri

Güvenir Okcu 1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.14
Görüntüleme: 269
 - 
İndirme : 232

Pelvik halka kırıkları, morbidite ve mortalite oranları yüksek, sık görülen kırıklardandır. Yaralanma tayfı, sadece ağrı ve rahatsızlıkla sonuçlanan hafif düzeyden başlar ve hastane öncesi ölüme kadar gidebilir. Stabil olmayan pelvis kırığının başarılı tedavisi, ortopedist için oldukça güçtür. Erken yapılan, doğru bir yerleştirme ve dengeli bir tespit, morbidite ve mortaliteyi azaltacak ve uzun dönem sonuçları iyileştirecektir. Simetrik ve dengeli bir pelvik halkanın oluşturulması için, bazen sadece önden tespit gerekir. Ancak, çoğu kez pelvis halkasının ön ve arka tespitine gereksinim duyulacaktır. Açık veya kapalı yerleştirme tekniği uygulanabilir. Cerrahinin şekli birçok faktöre bağlıdır, ancak bunu çoğunlukla pelvis halkasının ön ve arka instabilite derecesi belirler.

Anahtar Kelimeler : Eksternal tespit; internal tespit; pelvis, simfizis pubis