TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 193-200)

Geriatrik kalça kırığı tedavisinde mediko-legal sorunla karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli?

Serdar Şirazi 1-2, Ahmet Murat Bülbül 3

1 Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Şahin Avukatlık Bürosu - Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
3 Sağlık Hukuku Bilimi Uzmanı; İstanbul Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.34
Görüntüleme: 546
 - 
İndirme : 383

Geriatrik yaş grubunda yani 65 yaş ve üzerindeki hasta grubunda özellikle travmatik kalça kırığı görülme sıklığı gerek genel nüfusun artmasına gerekse geriatrik yaş grubu popülasyonunun artmasına bağlı olarak son dönemlerde daha fazla karşılaşılır olmuştur. Bu hastalarda düşme, beslenme sorunları, bası yaraları, osteoporoz, demans ve deliryum tabloları oldukça sık görülmekte, bu da travmatik kalça kırıklarının gelişmesine, hekimin hasta ile olan iletişiminde problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Kalça kırıklı hastaların ameliyat hazırlıklarında konsültasyonlarının yanında aslında en az bunun kadar önemli olan hastayı bilgilendirme ve yapılacak işlem için onamının alınması hukuki olarak da ayrıca öneme sahip olmaktadır. Makalemizde bu konuda ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının hangi durumda nasıl hareket etmesi gerektiği yönünde tıbbi ve hukuki bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; aydınlatılmış onam; bilgilendirilmiş rıza; sağlık hukuku; tıp hukuku