TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 133-142)

Asetabulum kırıklarının sınıflandırılması

Halil Yalçın Yüksel 1, Murad Pepe 1, Ertuğrul Akşahin 1

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.17
Görüntüleme: 249
 - 
İndirme : 1003

Asetabulum kırıklarının tedavisinde cerrahi planlama kırığın radyolojik değerlendirmesi ve sınıflandırılması ile yapılmalıdır. Ancak asetabulumun anatomik yapısının karmaşık olması nedeniyle, bu bölge kırıklarının radyolojik değerlendirmesi ve sınıflandırması zordur. Asetabulum kırıklarının sınıflandırmasının yapılabilmesi için, en sık kullanılan Judet-Letournel sınıflandırma sistemindeki farklı kırık tiplerini iyi bilmek gerekir. Judet-Letournel sınıflandırmasında asetabulum kırıkları, kırık düzleminin tek ya da birden çok olmasına göre iki ana gruba ayrılmıştır. Her iki grup da kendi içinde beş alt gruba ayrılır. Judet-Letournel sınıflandırma sistemi hem kolay uygulanılabilirliği, hem de güvenilir olması nedeniyle, birçok cerrah tarafından kabul edilmiştir. Özellikle son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte, iki ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi asetabulum kırıklarının daha kolay, doğru ve hızlı değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; sınıflandırma; kırık tipleri