TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 143-149)

Asetabulum kırıklarında cerrahi endikasyonlar ve cerrahi planlama

Bülent Dağlar 1

1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.18
Görüntüleme: 245
 - 
İndirme : 715

Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisi, alanında uzmanlık, özel ilgi, beceri ve teknik cihaz ve olanaklar gerektiren büyük girişimlerdir. Olgunun doğru seçilmemesi, ameliyat öncesi iyi planlama ve uygulama yapılamaması durumunda klinik sonuçlar tatmin edici olmaktan uzak kalacaktır. Eklem içi kırıklar için geçerli olan cerrahi endikasyonlar asetabulum kırıklarına cerrahi kararı verilmesi için tek başlarına yeterli dayanak oluşturmaz. Değerlendirilmesi gereken hasta özellikleri ve kırık tipi ile ilgili birçok faktörle birlikte cerrahın becerisi ve teknik ekipman yeterliliği ve hastane olanakları klinik sonuçlarla doğrudan ilişkilidir. Yeterli ve doğru ameliyat öncesi planlama cerraha hem ameliyat sırasında çok değerli zamanı kazandıracak hem de başarılı klinik sonuç elde etme imkanı sağlayacaktır. Bu makalede, asetabulum kırıklarının cerrahi endikasyonları özetlenmiş ve cerrahi planlamaya ilişkin önerilen uygulamalar anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum; kırık; endikasyon; cerrahi tedavi