TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2012, Cilt 11, Sayı, 2     (Sayfalar: 150-160)

Asetabulum ve pelvis kırıklarının tedavisinde cerrahi yaklaşımlar

Mehmet Arazi 1

1 Özel Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2012.19
Görüntüleme: 732
 - 
İndirme : 982

Pelvis ve asetabulum kırklarının başarılı bir tedavi planında temel gereksinimler; kırığın düz radyografiler ve bilgisayarlı tomografik görüntüler üzerinden doğru anlaşılması ve sınıflandırılması, uygun cerrahi yaklaşımın seçilmesi ve başarılı cerrahi redüksiyon olarak sıralanır. Son yıllarda cerrahi tedavi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ciddi ayrılmış asetabulum kırıklarının ideal tedavisi, anatomik redüksiyonun elde edildiği cerrahi tedavidir. Kırığın anatomik redüksiyonu, geç dönem komplikasyonlarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Cerrahi tedavideki en önemli kısıtlamalar, cerrahi yaklaşımın seçilmesi ve kırığa etkin bir şekilde müdahale edilmesidir. Tüm kırıkların tedavisinde izlenecek tek bir yaklaşım yoktur. Kırıkların büyük bir kısmında, düşük hasta morbiditesi ve komplikasyon oranları ile Pfannenstiel, ilioinguinal ve Kocher-Langenbeck yaklaşımları, seçkin ve geniş kabul görmüş yaklaşımlardır. Redüksiyonun zor olacağı düşünülen kompleks kırık tipleri, eski kırık ve malunionlarda ise, asetabulum veya pelvise genişletilmiş iliofemoral yaklaşım gibi geniş bir yaklaşımın uygulanmasından kaçınılmamalıdır. Pelvis ve asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisi, genel ortopedistler için alışıldık ve rutin bir cerrahi işlem olmaktan uzaktır. Bu nedenle, bu kırıkların cerrahi tedavisi, uzun bir öğrenme eğrisi ve kapsamlı bir eğitim programının yanı sıra, önemli düzeyde deneyim gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler : Asetabulum kırıkları; pelvik kırıklar; cerrahi yaklaşım; cerrahi tedavi